André Vandemeulebroecke - gerechtsdeurwaarder Dendermonde

André Vandemeulebroecke

gerechtsdeurwaarder
Gerechtsdeurwaarder arrondissement Oost-Vlaanderen

Diensten voor particulieren

Particulieren zoeken de gerechtsdeurwaarder traditioneel op voor bijstand in huurgeschillen en inning van geldsommen. 

Voor vrijblijvend advies kan u steeds bij ons terecht, waarbij wij voor u de meest efficiënte rechtsgang zoeken met focus op een optimaal resultaat. 

Ook materiële vaststellingen kunnen worden gedaan op particulier verzoek. 

Wij hebben daarnaast specifieke ervaring inzake inning onderhoudsgelden.