André Vandemeulebroecke - gerechtsdeurwaarder Dendermonde

André Vandemeulebroecke

gerechtsdeurwaarder
Gerechtsdeurwaarder arrondissement Oost-Vlaanderen

Links

zittingen rechtbanken nationaal :

http://www.gerechtsdeurwaarders.be/sam-tes/verschijningsformules

Nationale kamer Gerechtsdeurwaarders :

http://www.gerechtsdeurwaarders.be/

Interessate website ivm gerechtsdeurwaardersambt : 

http://www.infogerechtsdeurwaarder.be/index.html

procedures naar Europees recht :

https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=nl&action=home